Doorman

Service, sikkerhet og kompetanse

Doorman AS er et lite vaktselskap hvor fleksibilitet og fornøyde kunder står i hovedfokus, i en bransje hvor høyt tempo og raske beslutninger forventes.

Vår spesialkompetanse er sikkerhet der hvor mennesker møtes, og våre kunder velger oss fordi de ønsker voksne medarbeidere med tung kompetanse som skaper hyggelig atmosfære.

Vi kan mennesker!

Våre Tjenester

Ordensvakttjeneste
Vi gir utestedet et positivt ansikt utad ved å yte god service og høflighet til gjestene. Våre ansatte må gjennom flere kurs enn det som er påkrevd av det offentlige for å alltid kunne være et steg i forkant og forebygge uønskede hendelser. Vi setter stort fokus på kundebehandling og konfliktdempende atferd.

Arrangementsikring
Vi har meget god kompetanse på sikkerhet rundt arrangement og konserter, og har hatt ansvaret for sikkerheten rundt flere større og mindre arrangement.

Private selskap
Våre hyggelige vakter skaper trygghet og gir ditt selskap en behagelig atmosfære.

Vektertjenester – stasjonære, patruljerende og mobile
Vi leverer personell med tung kompetanse og lang operativ erfaring innen vekterfaget.

Kurs og opplæring
Vi er offentlig godkjent av Politidirektoratet til å utdanne vektere for vaktselskap, samt ordensvakter for utesteder med egenvakthold. Vi tilbyr også tilpassede kurs innen konflikthåndtering, førstehjelp og andre sikkerhetsrelaterte fag.

Om oss

Hvem er vi?
Doorman’s grundere består av personell med lang og solid erfaring innen vekterbransjen og utelivsbransjen.

Med disse forutsetningene ønsker Doorman å kunne tilby en høy standard på morgendagens vektere.

Hvorfor Doorman?
En klassisk “doorman” er i utlandet ofte fremstilt som en uniformert dørvert på et fint hotell, med en serviceinnstilt holdning som hilser pent idet han åpner døra for deg. En “bouncer” blir typisk fremstilt som en overdimensjonert kar som er ansatt for å skremme gjestene fra å finne på noe dumt. Denne har ofte ikke så mange andre kvalifikasjoner å spille på enn fysisk størrelse.

Vårt navn Doorman er valgt fordi vi ønsker serviceinnstilt personell som oppfører seg mer som innkastere enn utkastere. En unngår flere konflikter ved å være et steg i forkant, og ved å behandle gjestene på en verdig måte. Dørvakten er utestedets ansikt utad, og gjestene skal få et godt inntrykk av stedet når de kommer, og skal forlate utestedet med et enda bedre inntrykk.

Vårt mål
Doorman ble startet i mars 2007 og har alltid hatt som mål å øke kompetansen til ordensvakter og vektere for å øke både gjestene og de ansattes sikkerhet. Vårt mål er å tilby vakthold med en konfliktdempende og serviceinnstilt holdning som er så bra, at man både forebygger konflikter, samtidig som man gir gjestene en god opplevelse.

Alle våre ansatte må gjennomføre et obligatorisk 163 timers vekterkurs. I tillegg setter vi krav til deltakelse på intern opplæring og oppdatering av kurs.

Ledige stillinger

Vår hensikt

Doorman AS gjør sitt ytterste for at bransjen skal bli trygg og trivelig. Vi har blitt et solid team som setter standard for ordensvakter og vektere, og vi skal aldri bli større enn at vi kan garantere kvaliteten på våre ansatte.

Hva vi ser etter

Doorman ser etter mennesker over 23 år med personlighet som preges av gode holdninger og høy moral. Gutter og jenter som er glad i å kommunisere med andre mennesker, og som har en konfliktdempende og serviceinnstilt holdning. Mennesker med riktig holdning og personlighet er ofte bedre egnet enn en som har årelang erfaring i bransjen. Det kreves at du har tilfredsstillende vandel, og dette vil etter politiets retningslinjer bli sjekket opp ved ansettelse, og deretter hvert år.

Hvilke forkunnskaper er påkrevd?

Alle som jobber hos oss må gjennomføre godkjent vekterkurs. Det er derfor en stor fordel om du har disse fra før. Doorman AS tilbyr alle nødvendige kurs, men deltakelse på disse er ingen garanti for fast ansettelse.

Hva får du som ansatt?

Vi står for bekledning, utstyr og sponser videre opplæring. Du vil bli kjent med mange mennesker og vil få jobbe sammen med trivelige kolleger. Det gode miljøet og trivselen vi har klart å skape i Doorman viser at vi har vært flinke til å selektere personell.

Søknad og CV sendes til post@doorman.no

Kontakt oss

Doorman AS
Støperigata 30
4014 Stavanger

post@doorman.no

Administrasjon:

Thor Eirik Pedersen
Daglig leder

Kontakt:
tep@doorman.no
+47 957 23 763

Milos Plazinic
Vaktkoordinator

Kontakt:
milos@doorman.no
+47 462 77817

Felipe Nilsen
Administrativt arbeid

Kontakt:
felipe@doorman.no 
+47 922 19 188

Patrick John Woods
Administrativt arbeid

Kontakt: patrick@doorman.no 
+47 412 14 826