Brannvern video

Brannvernleksjon med Ståle Kristiansen i Vagleleiren 2. september 2021

Brann er en av de største truslene som finnes både der hvor det er risiko for materielle skader og der hvor mennesker samles. Vektere må derfor ha kunnskaper om brannvern slik at forebyggende arbeid kan gjennomføres og i tillegg kunne håndtere eventuelle brannsituasjoner på en god og trygg måte.
I denne leksjonen går vi gjennom brannteori, brannårsaker og konsekvenser, rømning og redningsarbeid, forebyggende brannvern og branninstrukser.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 11, side 195-221.