Førstehjelp video

Alle burde ha grunnleggende førstehjelpskunnskaper, men det er spesielt viktig for alle som arbeidet med publikumsrettede tjenester eller på steder for det finnes forhøyet risiko for skade. Vi i vekterbransjen skal alle gjennomgå og jevnlig oppdatere førstehjelpskunnskaper.
I denne leksjonen gjennomgås det hvordan man skal håndtere skadested, varsling, ABCDE-metoden, sykdommer, bruddskader, brannskader, emosjonell førstehjelp og rus.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 12, side 221-239.Lesson Content