Fysiske, manuelle og administrative video

I denne leksjonen går vi gjennom sikkerhetstiltak, både fysiske, manuelle og administrative. Vi gjennomgår hvordan sikkerhetstiltak henger sammen med risikovurderinger og begreper som periferisikring, skallsikring, romsikring og objektsikring.
Vi skal lære om fysiske tiltak, innbruddsalarm, tekniske alarmer, adgangskontroll, kameraovervåkning, personvern og ulike vakttjenester. I tillegg skal være lære om vekterens tekniske hjelpemidler og administrative tiltak som instrukser, rutiner og organisering.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 4, side 49-61.