HMS video

Helse, miljø og sikkerhet er ekstra viktig å ha fokus på i et yrke hvor det ofte finnes høyere stress og risiko for potensiell skade på materiell eller helse enn i andre yrker. Derfor skal vi i denne leksjonen gå grundig gjennom arbeidsrettslige prinsipper og formålet med arbeidsmiljøloven, samt dens omfang og definisjoner.
Videre skal vi lære mer om plikter, både for arbeidsgiver og taker, virkemidler i HMS, krav til arbeidsplassen, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.
Til slutt skal vi gå gjennom kontrolltiltak og bestemmelser om arbeidstid.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 6, side 103-119.