Juss video

Del 1
Del 2

Vektere på jobb må kunne utføre arbeidet sitt i henhold til gjeldende og relevant lovverk. Derfor skal denne leksjonen gjennomgå hvilke lover som er relevante for arbeid som utføres av oss. Dette inkluderer vaktvirksomhetsloven, vaktvirksomhetsforskriften og politiloven. I tillegg til dette kommer også begrensinger og krav for drift av vaktvirksomhet, menneskerettighetene, humanitærrett, og grunnlaget for vekteres myndighet og utøvelse av vektertjeneste.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Juss for vektere.