Kommunikasjon og konflikthåndtering video

Leksjon Kommunikasjon og konflikthåndtering 4. september 2021 – Thor Eirik Pedersen

Kommunikasjon og konflikthåndtering er to helt sentrale begreper i vekterutdanningen. Dette er også essensielle verktøy for utførelsen av våre mange og forskjellige tjenester.

I denne leksjonen fokuserer vi mest på hva som gjør en bra på konfliktløsning, vurdering av konfliktrisiko, forskjellige faktorer som påvirker atferd: både når det gjelder alkohol og andre rusmidler, samt psykiske lidelser. Videre går vi inn på kommunikasjon, da med spesielt fokus på hva kommunikasjoner, hva som utgjør god og dårlig kommunikasjon, kroppsspråk, empati, hvordan man skal håndtere konfliktsituasjoner, hvordan egen atferd påvirker konflikter og til slutt går vi gjennom stressreaksjoner og hvordan best mestre stress hos oss selv og hvordan hjelpe kollegaer gjøre det samme.

Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 10, side 157-195.