Medikamenter og narkotika video

Livestream fra leksjon om alkohol, medikamenter og narkotika – Felipe Nilsen 4. september 2021

I vekterens daglige tjeneste kommer man i møte med alle typer mennesker, ofte mennesker som er alkoholpåvirkede eller som er påvirket av medikamenter eller andre rusmidler. I denne leksjonen går vi gjennom alkoholloven og bevillingssystemet, kontrollmyndigheter, skjenkekontroll, internkontroll, og samarbeid mellom kommune, politi og skjenkesteder. I tillegg gjennomgår vi narkotika og rusmidler spesielt, med søkelys på lovverk, hvilke stoffer som vektere oftest kan forvente å møte, kunnskaper om benzodiazepiner, cannabis, sentralstimulerende midler og kombinasjonseffekter.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 8, side 129-145.