Rapportlære video

I alt vårt arbeid har vi kunder som betaler oss for å gjøre den jobben vi gjør, og i tillegg er det viktig å alltid søke etter forbedringsmuligheter og oppdatering av samtlige vurderinger og rutiner. På grunn av dette er rapportering veldig viktig i vekteryrket. I denne leksjonen skal vi lære om rapportering, formålet med rapportering og hva rapportdata brukes til.
Vi skal, i denne leksjonen, lære hva som gjør en god rapport, lære om egenrapportering og andre typer rapportering, el-rapporter og personopplysninger.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 5, side 95-103.