Risikovurdering video

Da arbeidet vårt som vektere kan skje på steder med høye verdier, berusede mennesker eller store samlinger av publikum, er det viktig å alltid være klar over og ha planer klare for hvilke risikoer som er til stede. Derfor er denne leksjonen viktig. I denne leksjonen skal vi gjennomgå temaer som: hva er risiko? Hva er en risikovurdering? Hva som skal være til stede i en risikovurdering.
Vi gjennomgår også verdivurdering, trusselvurdering, sikkerhetstiltak, sårbarhet, risiko, forbedringstiltak og risikovurdering som en kontinuerlig prosess.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 3, side 39-49.