Service og kvalitet video

Livestream leksjon Service og kvalitet med Patrick John Woods – 4. september 2021

Vekteryrket er, på tross av mange misforståelser, et serviceyrke. Det er helt essensielt i utførelsen av vekterarbeidet at vi har et fokus på service og kvalitet i det arbeidet vi gjør.
I denne leksjonen går vi gjennom kunders og publikums forventninger til oss når vi har uniformen på og hvordan vi fremstår.
Vi definerer og forklarer viktige begrep som service, betjening, «servicehelten», og tilbakemelding.
Vi lærer mer om hva «kvalitet» betyr, og krav og forventninger til kvalitet.
Denne leksjonen henter lærestoff fra boken Vekterfaget, kapittel 14, side 245-256.Lesson Content