12.03 Prikketildelingssystemet

Prikketildelingssystemet

Ulike typer brudd blir tildelt et visst antall prikker. 12 tildelte prikker i løpet av to år vil føre til en standardreaksjon på inndragning i én uke. Prikktildelingssystemet gir klare retningslinjer for når en bevilling skal inndras og hvilken reaksjon som normalt skal velges.

Enkelte brudd skal som utgangspunkt gi enten åtte, fire, to eller én prikk. Et enkelt brudd vil derfor normalt ikke alene kunneføre til inndragning. Dersom det avdekkes flere brudd i løpet av en kontroll som til sammen gir tolv prikker eller mer vil dette imidlertid føre til inndragning.

8 Prikker

 • salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
 • brudd på bistandsplikten
 • brudd på kravet om forsvarlig drift
 • hindring av kommunal kontroll

4 Prikker

 • salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler
 • brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
 • skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år
 • brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

2 Prikker

 • det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet
 • mangler ved bevillingshavers internkontroll
 • manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
 • brudd på krav om styrer og stedfortreder
 • gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet, gjentatt diskriminering

1 Prikk

 • brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
 • brudd på regler om skjenkemengde
 • konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
 • gjester medtar alkohol ut av lokalet
 • brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
 • brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • brudd på reklameforbudet