8.01 Kritisk hendelse

Hva er en kritisk hendelse?

  • En hendelse om kan medføre stor skade eller tap av liv, materielle verdier og omdømme.
  • Beredskapsorganisering handler om å være forberedt på håndtering om slike hendelser oppstår