8.02 Beredskapsplan

Hva er en beredskapsplan?

  • En plan som beskriver rutiner ved ulike hendelser
  • Hvem er ansvarlige for de ulike roller?
  • Definerer hvilke lokaler og utstyr som trengs for å løse oppgaven
  • Varslingsplan, slik at beredskapsorganisasjonen blir raskt varslet