8.03 Planens hensikt og virkeområde

Planen må ha en innledning, der det står hva som er hensikten med den, og hvilke områder eller hendelser den skal dekke