8.04 Beskrivelse av organisasjon og ansvarsområde

Her skal beredskapsorganisasjonen beskrives. Det skal også avklares hva som er organisasjonens interne ansvar i en krisesituasjon, og hva som eventuelt blir et offentlig ansvar.