8.07 Varslingsplan

I en krisesituasjon er det viktig å ha en oppdatert varslingsliste over personer, organisajoner og etater som man kan trenge hjelp fra, og som bør varsles