8.09 Håndtering av ulike typer hendelser (tiltakskort)

Man bør lage et eget tiltakskort for hver mulig hendelse som kan oppstå. Det er et viktig arbeidsverktøy for krisehåndteringsgruppen og gir også en oversikt over hvilke ressurser som vil kreves i ulike krisesituasjoner