8.10 Håndtering av informasjon og presse

Riktig informasjon, både internt og til media er viktig i en krisesituasjon. Derfor må man forberede kanaler for dele ut denne type informasjon