8.11 Plan for øving for krisehåndteringsgruppen

For å kunne gjennomføre en krisesituasjon bra må man øve. En plan på hvor ofte og hvordan man øver på forskjellige situasjoner