8.12 Beredskapsorganisasjonens 3 nivåer

  1. linje:

    Møter den uønsker hendelsen først. Utfører praktisk arbeid, ivaretar, evakuerer, utfører førstehjelp, brannslokking osv.
  1. linje: Beredskapsledelse

    Lederpersoner fra en virksomhet med en definert beredskapsleder. Isolerer hendelsen, tar hånd om operativ kommunikasjon, setter inn ekstra ressurser.
  1. linje: Strategisk ledelse

    Begrense skadene på lengre sikt. Informere myndigheter og virksomhetens styre.