8.13 Internkontroll og øvelser

  • Systematisk internkontroll for alt personell og utstyr
  • Oppdatert planverk
  • Tilgjengelig og funksjonelt utstyr
  • Oppdatert kunnskap hos beredskapspersonell
  • Årlige øvelser med obligatorisk deltakelse