14.01 Vekterne skal…..

  • Kunne forebygge brann på et objekt/ installasjon
  • Kjenne til årsakene til at en brann oppstår
  • Ha kunnskap om varslings anlegg/detektorer
  • Kjenne til prosedyre ved ulike alarmer
  • Kjenne til slukkemidler, faste og mobile. Samt og vite hvilke slukkemidler som kan brukes i de forskjellige branntilløpene
  • Kjenne til hvilke konsekvenser en brann/branntilløp vil ha for en kunde av vekterselskapet