14.02 Brann – og eksplosjonsvernloven

LOVER OG REGLER

” Aktsomhet og ansvarsfølelse forebygger brann

Brann- og eksplosjonsvernloven, kapittel 2 – Alminnelige plikter, §5

setter krav om at ”enhver har et ansvar for å forebygge brann, eksplosjon og annen ulykke”

Loven krever også at ”enhver som oppdager brann, skal gjøre hva han kan for å varsle, slokke og begrense brannen” Når brannsjefen krever det, har ”enhver plikt til å delta i slokkearbeidet”

Kapittel 2, §6 – eier og brukers ansvar…

  • Eier plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.
  • Eier og bruker av byggverk plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.
  • Eier eller bruker skal etter en eventuell brann, eksplosjon eller annen ulykke sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever dette.