14.04 Forebyggende arbeid

  • Holdninger
  • Kjenne til evt. spesielle farer/produkt
  • Varslingsanlegg
  • Rømningsveier
  • Slukkemidler
  • Objektsyn/befaring
  • Brannøvelser