14.05 Nødutganger

  • Holdes fri for blokkeringer ALLTID!
  • Ikke lagringsplass
  • Unngå rot
  • Tydelig merket
  • Kontroll en gang pr måned (Dokumenteres)

ALLES ANSVAR!!!