14.07 Den mennesklige faktoren

70-90% av alle branner skyldes menneskelig svikt:

 • Det vil si; manglende kunnskaper og ferdigheter, uaktsomhet, slurv, og likegyldighet.
 • Og manglende styring og kontroll (organisatoriske forhold)

Den menneskelige faktor er altså rimelig høy hva brannulykker skyldes

 • Røyking og bruk av åpen ild
 • Stor hete? Fyring med ved, el gassgrill bruk?
 • Lekkasje av brannfarlige stoffer?
 • Sabotasje?
 • Terrassevarmere?
 • Sceneshow med bruk av pyrotekniske elementer
 • Frityr? Annen matlaging – komfyr?
 • Elektriske årsaker? Vannkoker, kaffetrakter og andre termostatstyrte el artikler
 • Holde containere borte fra bygning – passe på og holde orden
 • Ikke tenk at, ”dette er ikke min jobb, derfor drar ikke jeg ut stikkontakten på kaffetrakteren for kvelden”
 • Husk at brannforebygging begynner med deg, og deg og deg…… Med hver enkelt av oss!
 • Jo mer ansvar vi eier, dess tryggere arbeidsplass har vi – jo bedre rennomé får vi, og dess kjekkere er det å jobbe
 • HOLDNINGER!!!
 • Daglig kontroll selv om ”vi sjekket det sist helg” … Rutiner er første årsak til at ting går på ”automaten”, og dermed kan gå galt når tiden går og utstyret blir defekt og ingen følger med fordi ”noen andre har sikkert sjekket” f.eks…
 • Gjør noe med det – noen gjør det ikke for deg!!!