14.09 Karbonmonoksid

  • Luktfri / Usynlig
  • Brennbar
  • Alle branner utvikler CO gass
  • Tar plassen til oksygen i blodet
  • Kveler innenfra
  • 1 % er dødelig etter 20 sek

CO (karbonmonoksid eller kullos), fargeløs, luktfri, svært brennbar og meget giftig gass som dannes ved ufullstendig forbrenning. Når CO pustes inn tas det 300 – 400 ganger lettere opp i blodet enn oksygen og erstatter dermed oksygenets plass i blodet. Det skjer altså en indre kvelning. Dette gjør denne gassen ekstra farlig. Dersom innåndningsluften inneholder 1% CO vil dette være dødelig ved 1 minutts eksponering.