14.10 Isocyanater

  • Brann i plastprodukter
  • Gass reagerer med fuktighet i lungene, og utvikler blåsyre
  • Lungeødem
  • Senskader (KOLS)

Isocyanater, en gruppe reaktive organiske forbindelser som brukes i fremstillingen av enkelte plaststoffer. Isocyanater forårsaker kraftige overfølsomhetsreaksjoner, mens ferdige plaststoffer er ufarlige i denne forbindelse.

isocyanater – toksisitet. Isocyanatene er sterkt irriterende for slimhinner og hud, og de fleste av dem kan fremkalle hudallergi. Den mest betydningsfulle skadevirkningen er imidlertid den irriterende og astmafremkallende virkning på luftveiene. Det er særlig toluen diisocyanat, TDI, som gir luftveisskader. Man har derfor i stor utstrekning forsøkt å erstatte bruken av TDI med mindre skadelige isocyanater.

Cyanholdige (-CN) forbindelser brukes mye i plastproduksjon, blant annet i skumplast. Blåsyre kan derfor frigjøres ved brann i en rekke vanlig brukte innredningsprodukter, og fra skumplast frigjøres samtidig giftige og lungeskadende stoffer av gruppen isocyanater.

Forgiftning

Cyanider og blåsyre er uhyre farlige gifter fordi de virker så raskt: Bevisstløshet kan inntre i løpet av sekunder. De virker ved å beslaglegge et av cellens åndedrettsenzymer, slik at organismen ikke kan utnytte oksygen fra blodet. Dødsårsaken er en slags indre kvelning. De mest karakteristiske symptomene ved blåsyreforgiftning er et voldsomt forsterket åndedrett sammen med en lyserød hudfarge. Pasientens pust lukter gjerne av hydrogencyanid. Brannrøyk kan – avhengig av materiale som brenner – inneholde varierende mengder cyanid. I «Scandinavian Star»-båtulykken døde mange av cyanidforgiftning.

Behandling

Som motgift utenfor sykehus brukes amylnitritt eller natriumnitritt, som gis umiddelbart på stedet sammen med oksygen inntil annen behandling kan igangsettes. Det er viktig å gi oksygen (frisk luft) inntil helsepersonell kan overta. Ved orale forgiftninger vil en på sykehus vurdere ventrikkelskylling. Ved alle typer cyanidforgiftning er det svært viktig at antidotbehandling startes hurtigst mulig. Førstevalget ved alvorlige cyanidforgiftninger er kompleksdannere eller kelater (hydroksykobolamin) ofte i kombinasjon med natriumtiosulfat. Hvert år dør mange mennesker av cyanidforgiftning i Norge, vesentlig pga. eksponering for brannrøyk.

Polyuretan avgir helsefarlige isocyanater – finnes i f.eks fugeskum

Lungeødem kan også være forårsaket av innånding av giftige gasser som klorgass, fosgen (benyttet som stridsgass under den første verdenskrig) og metylisocyanat. LUNGEØDEM: utsiving av væske fra de minste kapillærene i lungene – skjer en indre drukning.