14.12 Brannspredning

Dette er et grunnleggende prinsipp eller en hovedregel, den har flere avvik, eks. vind vil påvirke. Brann spres etter andre måter også. Varmeledning, varmestrømning og varmestråling er sentrale begreper i så måte.

EN BRANN KAN SPRES PÅ FØLGENDE MÅTER:

Strømning

Varm røyk og brannfarlige gasser som sprer seg gjennom åpne dører, vinduer eller utsparinger i bygninger

Den varme røyken kan varme opp lett brennbare materialer som befinner seg et stykke fra brannstedet til så høy temperatur at de begynner å brenne

Brannfarlige gasser kan antennes når de kommer i kontakt med en tennkilde i omgivelser som inneholder oksygen

Ledning

Materialer (rør, metalldeler) som varmes opp kan lede varmen gjennom bygningskonstruksjoner og antenne lett brennbare materialer i naborom

Stråling

Varmestråling er i hovedsak usynlige infrarøde stråler som overfører varme fra varme områder til kalde områder

Varmestråling avgis både fra flammer og røyk

Varmestrålingen er større fra flammer enn fra røyk

Varmestråling regnes som den største årsaken til brannspredning

Gnister

Gnister fra en brann kan transporteres bort og komme i kontakt med brennbare materialer og kan starte nye branner.