14.13 Brann deles ofte inn i tre Hovedfaser

Fortolking:

En person mottar de første signaler om trussel eller overhengende fare. Disse signalene kan bli mistolket eller undersøkt nærmere. Signalene kan bestå i røyk, lyden av ting som knuses, eller informasjon fra andre personer. Ettersom brann er en sjelden hendelse og folk har en tendens til å tolke omgivelsene ut i fra normale situasjoner, vil de ofte ignorere eller misoppfatte tidlige tegn.

Forberedelse:

Straks det er klart at det er brann, vil personen prøve å få ytterligere informasjon kontakte andre eller forlate området. I krisesituasjoner er det viktig hvilke avgjørelser folk tar i denne fasen. Enhver tilleggsinformasjon som når frem, vil øke sjansen for riktige avgjørelser og dermed sjansene for å overleve.

Handling:

Personen vil forsøke å få kontroll over brannen, samhandle med andre, eller evakuere. Det er av betydning å være klare over at folk neppe makter andre ting i kriser enn de ville ha klart under normale forhold.