14.14 Slokkemetoder

  • Kveling
  • Avkjøling
  • Fjerne det brennbare materialet
  • Bryte kjedereaksjonen  

fjerne oksygen, med CO2 , skum, pulver, brannteppe (tungt ullteppe – vått i tillegg), tett rom vil forbruke oksygenet (mao lukk dører og vinduer!) og dermed kvele brannen

redusere temperaturen til under materialets tenntemperatur med vann (fjerner energi, danner dessuten en dampsky som fortrenger friskluft – oksygen som brannen trenger for å overleve), skum

stenge flaskeventil på gassflasker, fjerne meget brennbare materialer i den første fasen ved branntilløpet

pulver ( kjemisk prosess )