14.15 Slukkemidler

  • Sprinkleranlegg/tåkeanlegg
  • Vann, pulver, skum, co2
  • Arceton, halon, Argonite
  • Alternativt slukke middel
Brann- klasseType brannEgnet slukkemetodeEgnet slukkemiddel
ABrann i fast materiale (tre, papir, plast)Kjøling Kveling  Vann Skum Damp
BVæskebrann (olje, fett, bensin)Kjøling Kveling Bryting av kjemisk reaksjonPulver CO2 Skum Vanntåke
CGassbrann (propan, butan)Fjerning av brennbart stoff Kveling Bryting av kjemisk reaksjonStenge gasstilgang CO2 og pulver
DBrann i metallerKveling Bryting av kjemisk reaksjonOverfylling med f.eks. sand
EBrann i elektriske anleggKjøling Kveling Bryting av kjemisk reaksjonVann CO2 Pulver

I tillegg brannklasse F – Wet Chemical – Smultbrann/olje/frityr