14.16 Manuelt slokkeutstyr

Det skal utplasseres hensiktsmessig og tilstrekkelig slokkingsutstyr som skal kunne benyttes i alle rom.

  • Det skal monteres brannslanger i byggverk risikoklasse 3, 5 og 6 der det er trykkvann
  • Pulver-, CO2 -og skumapparater suppleres på steder der vann er uegnet som slokkemiddel (For eksempel på fyrrom, kjøkken, rom for oppbevaring av brannfarlig væske o.l.)
  • Behovet må tilfredsstilles med praktiske løsninger innenfor hver brannseksjon.
  • Utstyret bør normalt plasseres nær utgang