14.17 Pulverapparat

—Pulver består av kjemikalier (salter) som f.eks. kaliumsulfat, kaliumkarbonat og natriumkarbonat —Ikke påvist skadelig for mennesker, men vil kunne gi følgeskader på utstyr —Pulver virker hurtig og kan brukes overalt uavhengig av hva som brenner —Forgifter brannprosessen (antikatalytisk) og brennbart materiale kan selvantenne etter kort tid