14.18 Brannslange

  • Brannslange skal være på trommel med senterinnføring av vannet
  • Slangene skal ikke være lengre enn 30 meter
  • Rekke inn til alle rom
  • Det bør brukes kuleventil
  • Innvendig slangediameter på minst 19mm
  • Det bør være justerbart strålerør