14.19 Kullsyreapparat

  • Karbondioksid er en fargeløs og luktfri gass som er tyngre enn luft
  • Slokker ved kvelning, fortrenger oksygenet
  • Den har liten kjølende effekt og brennbart materiale kan selvantenne etter kort tid