14.20 Konsekvenser ved brann

  • Stengning av lokaler/bygg
  • Tapt inntjening
  • Tapte verdier
  • Erstatningskrav
  • Personskade/død