14.23 Løfte metoder

  • Underarmsslep/Slepeløft (personer som f. eks ikke kan gå). Demonstrer. Hvordan skal vi holde? En arm holdes i, den andre henger, stå bak, løft opp fra lår, og dra med deg. Gå sammen to og to, velg en på din egen størrelse og prøv dette fra den ene enden til den andre.
  •  To mannsløft, en person holder under armen (som i underarmsslep), og den andre tar i knehasen. Husk løfteteknikk: tell sammen en to, og løft på tre! Den bak løfter først (Den med overkroppen) Gå sammen i grupper på tre og tre og prøv dette.
  • Klesløft, gå sammen 3 eller 4 personer og snurr sammen klærne, og løft over på båre (denne kan være litt vanskelig å gjennomføre alt etter hvilken årstid det er – redningsfolie??)
  • Brannmannsløft er en løfteteknikk utviklet for at en person enklest mulig skal kunne bære en hardt skadet eller bevisstløs person i sikkerhet ved kritske situasjoner. Løftet ble først brukt av brannmenn for å frakte hardt skadede personer ut av kritiske situasjoner, derav navnet. I senere tid er teknikken også tatt opp av det militære og i livredning. Avarter av teknikken har også funnet vei inn i kampsport og selvforsvar.