14.24 Brannvernrunde

  • Formålet med brannvernsrunder er å sjekke at instruksene og rutinene fungere som forutsatt.
  • Hvor ofte skal man ta en brannvernsrunde, varierer ut ifra hvilke forhold de omfatter.
  • Når det avdekkes brudd på instruksene og rutiner i løp av brannvernsrunde er det et avvik, og alle avvik skal rapporteres slik at de ikke skjer igjen.