11.01 Vekterne skal lære å ta ledelsen samt utføre førstehjelp ved skade / ulykke

  • Opptreden på skadestedet
  • Innføring i førstehjelp
  • HLR  (pasientundersøkelse, sideleie, fremmedlegeme)
  • Førstehjelpens ABCDE
  • Behandling av sirkulasjonssvikt
  • Behandling av akutte sykdommer
  • Stans av blødninger
  • Mental førstehjelp