11.02 Kan det skje på min vakt?

Kan det skje på min vakt?

 • Det som kan gå galt, går galt. (§1 i Murphy’s lov)
 • Skjer når man minst venter det
 • Skjer der man ikke skulle tro at det skulle skje
 • Hva gjør du når det skjer noe – er du forberedt?
  • Erfaring
  • Praktiske ferdigheter og kunnskap
  • Kreativitet
  • Egne begrensninger