11.03 Kjeden som redder liv

Førstehjelp ved plutselig hjertestans besto tidligere av kjedens to første ledd, men i dag omfatter moderne førstehjelp også bruk av enkle hjertestartere.