11.04 Pasientundersøkelse (ABCDE)

Systematisk måte å arbeide på i en situasjon hvor du har med et tilsynelatende livløst eller alvorlig sykt menneske å gjøre.

 • A – Airways – Luftveier

Har pasienten mulig til å puste? Er luftveier frie?

 • B – Breathing – Pust

Puster pasienten? Hvordan er pusten?

 • C – Circulation – Sirkulasjonssystemet

Har pasienten tegn på sirkulasjonsproblemer/svikt?

 • D – Disability – Bevissthetsnivå

Har pasienten bevissthetsforstyrrelser? Hodesmerter?

 • E – Exposure – Avdekking av skader

Har pasienten noen synlige skader? Påvirker omgivelsene?

 • Se på – Snakk til – Ta på
  Man kan finne ut mye informasjon FØR en begynner å undersøke en person med ABCDE-metoden.
 • «Hei! Hører du meg? Trenger du hjelp?»
  – Dersom en person er våken og svarer deg har du allerede fått svar på A, og kan få svar på B,C,D & E også.
 • Vær bevisst på situasjonen rundt deg, løft blikket og snakk med personen rundt deg.
 • Dersom en pasienten ikke er bevisst, forsøk å snakke til ham og påføre smerte for å få reaksjon.
 • Massive, åpenbart livstruende blødninger må stoppes så raskt som mulig. Påfør press på skadestedet.
 • Ved tydelig alvorlig skade, varsle 1-1-3 så tidlig som mulig for å få hjelp.