11.05 A – Airways – Luftveier

 • Hvordan kan man vite om pasienten har frie luftveier?
  – Om en person prater har de frie luftveier
 • Hvis luftveiene ikke er frie, finnes det en årsak:
  – Er det et fremmedlegeme i veien?
  – Er det en skade på halsen?
  – Er pasienten i en posisjon som hindrer frie luftveier?
 • Hva kan du gjøre?
 • Løft haka til bevisstløs pasient, få haken opp og frem.
 • Kontroller om pasienten puster etter å ha fått frie luftveier:
  – Legg øret inntil munnen. Føler du pust? Hører du pust? Ser du brystkassa beveger seg opp og ned? Bruk 10 sekunder.
 • Dersom pusten ikke er normal, iverksett HLR!
 • Ved normal pust, fortsett å lytt i 60 sekunder. Legg i sideleie for å sikre frie luftveier.
 • Ved fremmedlegeme i luftveiene hos våken pasient:
 • Få pasienten til å hoste.
 • Veksle mellom 5 slag midt mellom skulderbladene og gi 5 bukstøt (Heimlich)
 • Ved fremmedlegeme i luftveiene til bevisstløst person:
 • Iverksett HLR og sjekk om fremmedlegemet har komt opp i munnen mellom hver runde med innblåsinger.