11.09 E – Exposure – Avdekking av skader

 • Har pasienten andre skader enn dem som har blitt avdekket så langt?
 • Er pasienten i fare for nedkjøling?
 • Hva kan pasienten fortelle deg selv?
 • Hva kan du gjøre?
 • Vurder å løfte/fjerne klesplagg for å finne:
  – kutt, skader, blødninger
  – voksende blåmerker
  – brudd
  – brannskader
 • Kjenn utenpå klærne for å se om pasienten får vondt av berøring
 • Pass på at pasienten ikke blir nedkjølt:
  – legg en jakke, teppe, lignende over pasienten vis sittende eller liggende.
  – Flytt pasienten inn for å skjerme fra vær om mulig.
 • Kjøl ned skadestedet ved brannskade
 • Stabiliser brudd

Snakk med pasienten og spør etter info:

 • Har tilstanden vart lenge?
 • Har dette skjedd før?
 • Har du noen sykdommer?
 • Bruker du medisiner?
 • Har du noen allergier?
 • Har du spist eller drukket noe idag?