11.10 Hjerte Lunge Redning – HLR

—Kunstig åndedrett
—Kunstig sirkulasjon
 • Opprettholde åndedrett og sirkulasjonssystemet med innblåsninger og kompresjoner for å unngå permanent hjerneskade.
 • I tillegg må vi holde trykket og de elektriske impulsene i hjertet i gang slik at hjertet kan defibrilleres.
 • Flere kompresjoner øker det optimale slagvolumet og betyr større blodgjennomstrømming. Gode brystkompresjoner uten avbrudd er mye viktigere enn tidligere antatt.
 • Plutselig hjertestans rammer 3000-5000 mennesker i Norge hvert år. Mange med akutt hjerteinfarkt dør plutselig og uventet før de kommer til sykehus. 2 av 3 dødsfall på arbeidsplassen skyldes plutselig hjertestans eller andre hjerte-/karsykdommer.

Årsaker til åndedretts- og sirkulasjonsstans

Åndedrettsstans:

 • Drukning
 • Kvelning / Fremmedlegeme
 • Sirkulasjonsstans / Hjertestans
 • = blå aktig ansiktsfarge (lepper, øreflipper, rundt neglene)

Sirkulasjonsstans

 • Hjertesykdommer
 • Hjerneblødning / Blodpropp
 • Elektriske skader
 • Kvelning
 • Overdoser
 • Blødninger
 • Skader – brystskader
 • = blå aktig / gråblek hud

HLR (Retningslinjer per 01.01.12)

VOKSNE:

 • 30 kompresjoner (trykk 5 – 6 cm ned, ca 100 i min.)
 • 2 innblåsninger (innblåsning i 1 sek.)

BARN (frem til pubertet):

 • NB! 5 innblåsninger
 • 30 kompresjoner (2 fingre eller 1 hånd etter str. på barn )
 • 2 innblåsninger (en munnfull eller til brystkasse heves etter str. på barn)