11.11 Ytre blødninger

Hovedprinsipper for behandling:

  • Klem direkte i såret
  • La gjenstander stå i såret dersom det er fremmedlegemer i
  • Hev det skadde området over hjertehøyde om mulig
  • Etabler en trykkbandasje med trykklegeme
  • Sjekk om blødningen stanser
  • Legg personen ned om personen ønsker det
  • Ikke gi vedkommende noe å drikke
  • Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3
  • Sørg for at personen ikke blir kald (hindre nedkjøling)