11.12 Indre blødninger

Hovedprinsipper for behandling:

  • Personen må raskt til sykehus for å få stanset blødningene
  • Ring medisinsk nødtelefon 1-1-3
  • Sørg for at personen har det greit
  • Vær hos vedkommende og sørg for at denne holder seg varm
  • Ikke gi personen noe å drikke, selv om personen ber om det
  • Ved redusert bevissthet –legg vedkommende i sideleie