11.13 Sirkulasjonssvikt

Observer

  • Pust og hjertefrekvens
  • Hud – blek, kald, klam
  • Urolighet/engstelig

Tiltak

  • Overvåk pasienten – ABCDE
  • Hold personen varm!
  • Ikke gi drikke – selv om personen ønsker det!
  • Stans eventuelle synlige blødninger
  • Bevisstløs – legg personen i sideleie
  • Start HLR om pasienten slutter å puste normalt